SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ A Udržitelnost

Naše společnost se zavázala uplatňovat pravidla sociálního podniku a naplňování sociálních strategie a sociální hodnoty pro své zaměstnance a jiné komunity. Děláme to podporou zaměstnáváním osob se ztíženým uplatněním na trhu práce i účastí zaměstnanců na řízení podniku. Náš komunitní dosah se rozšiřuje na spolupráci s místními dodavatelskými řetězci a dalšími malými a středními podniky v oblastech, kde působíme.

Principy a znaky sociálního podnikání

Společensky prospěšný cíl

 • podnik má společensky prospěšný cíl spočívající v zaměstnávání a sociálním začleňování osob znevýhodněných na trhu práce, který je formulován v zakládacích dokumentech.

Sociální prospěch

 • Integrace osob ze znevýhodněných skupin:
 • podíl osob ze znevýhodněných skupin (OZS) tvoří více než 30 % zaměstnanců,
 • podnik poskytuje integrační podporu zaměstnancům ze skupin znevýhodněných osob,
 • Účast zaměstnanců a členů na směřování podniku:
 • zaměstnanci a/nebo členové jsou pravidelně a systematicky informováni o chodu podniku, výsledcích hospodaření a naplňování společensky prospěšných cílů; zaměstnanci a/nebo členové jsou zapojení do rozhodování o směrování podniku.

Ekonomický prospěch

 • alespoň 51 % případného zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku a/nebo naplňování jeho deklarovaných společensky prospěšných cílů,
 • manažerské řízení podniku je nezávislé na externím zřizovateli či vlastníkovi,
 • tržby z prodeje výrobků a/nebo služeb a/nebo zboží tvoří alespoň 30 % z celkových výnosů podniku.

Environmentální prospěch

 • podnik má formulované zásady environmentálně šetrného podnikání (např. podle principů cirkulární ekonomiky), výroby, spotřeby a provozu podnikatelské činnosti a zároveň tyto zásady naplňuje v praxi.

   

Naše základní materiály pro výrobu pocházejí od dodavatelů, jejichž výrobky jsou v režimu minimální stopy CO2. Ve výrobě pracujeme s takovými formáty materiálů, které nám zajišťují minimální materiálový odpad. Vysoce kvalitní návrh domu ve spojení s energeticky účinnými topnými systémy v našich domácnostech zaručují nízké účty za vytápění a má také dopad na nízké emise oxidu uhličitého. Stanovili jsme si cíl, že dosáhneme nulové uhlíkové stopy u našich výrobků do konce roku 2026.

Místní prospěch

 • podnik se ve své činnosti orientuje na lokální potřeby,
 • podnik přednostně využívá místní zdroje: a) zaměstnává místní obyvatele, b) nakupuje od místních dodavatelů,
 • podnik komunikuje a spolupracuje s místními aktéry.