Udržitelnost

ENVIROMENTÁLNÍ

Naše základní materiály pro výrobu pocházejí od dodavatelů, jejichž výrobky jsou v režimu minimální stopy CO2. Ve výrobě pracujeme s takovými formáty materiálů , které nám zajišťují minimální materiálový odpad. Vysoce kvalitní návrh domu ve spojení s energeticky účinnými topnými systémy v našich domácnostech zaručují nízké účty za vytápění a má také dopad na nízké emise oxidu uhličitého. Stanovili jsme si cíl, že dosáhneme nulové uhlíkové stopy u našich výrobků do konce roku 2026.

SOCIÁLNÍ A HOSPODÁŘSKÁ

Naše společnost se zavázala uplatňovat pravidla sociálního podniku a naplňování sociálních strategie a sociální hodnoty pro své zaměstnance a jiné komunity. Děláme to podporou zaměstnáváním osob se ztíženým uplatněním na trhu práce i účastí zaměstnanců na řízení podniku. Náš komunitní dosah se rozšiřuje na spolupráci s místními dodavatelskými řetězci a dalšími malými a středními podniky v oblastech, kde působíme.