Ceny a typy domů

Rezidenční
bydlení

investiční chata

Komerční
bydlení

komerční bydlení

Investiční
chaty

Investiční chata - modulární chata

VÝHODY MODULÁRNÍCH STAVEB

Rychlost

Realizaci projektu cenově příznivé modulární výstavby lze dokončit za 2 – 6 měsíců, což je podstatně rychleji v porovnání s tradiční výstavbou. Podstatným faktorem ovlivňujícím dobu výstavby je souběh budování základů budovy a stavba modulů, neboť každá činnost probíhá v jiné lokalitě.

Vysoká kvalita

Modulární budovy se staví pomocí nejpokročilejších dostupných technik. Moduly jsou vyrobeny tak, aby splňovaly stejné stavební normy a standardy jako tradiční konstrukce. Po dobu celé výroby probíhají ve výrobě kontroly dílčích prací, čímž se při zjištění nedostatku okamžitě sjedná náprava ještě ve výrobě. Díky opakované výrobě a neustálé kontrole je snížena možnost závady na minimum.

Úspora času plánování projektu

Projektant dostane k dispozici již připravené parametry v BIM modelech, kde je již hotová velká část konstrukčních řešení, se kterými se musí projektant běžně zabývat u práce na individuálním projektu.

Menší zatížení okolí stavby

Modulární konstrukce znamená: méně nákladních vozidel na staveništi – nedopravuje se tam množství stavebného materiálu, protože materiál je dodáván přímo do továrny. Méně vozidel znamená méně znečištění ovzduší a méně hluku. Odpadá koncentrace mnoha subdodavatelských firem a nekvalifikovaných dělníků a s tím spojené problémy.

Design

Moderní modulární výstavba je k nerozeznání od klasické výstavby vzhledem k používaným materiálům a stavebním technologiím, včetně fasád domů.

Komplexnost

Moduly odcházejí z výroby s plně odzkoušeným zařízením – rozvody vody, elektrické rozvody, topení, rekuperace, kompletně vybavená koupelna, podlahy, apod. U dodaných modulů na staveniště jsou při kontrole odstraněny případné nepřesnosti ještě ve výrobním závodě. Moduly dle přání zákazníka mohou být ve výrobním závodě vybaveny nábytkem, elektrospotřebiči, osvětlením, koberci, žaluziemi apod.

Možnost rozšíření

Při vyvstání potřeby rozšíření prostoru, je snadné navázat nové moduly ke stávající budově v jakémkoli směru.

Výroba

Až 95 % prací probíhá v továrním prostředí, mimo lokalitu stavby. Výrobu modulů provádějí výhradně kvalifikovaní dělníci podle schválených pracovních postupů. Výrobní operace probíhají uvnitř výrobní haly, tedy celoročně za stejných podmínek, bez ohledu na počasí. Všechny materiály jsou skladovány v kontrolovaném prostředí výrobního závodu, kde jsou také chráněny před negativními vlivy počasí, což zajišťuje technologický správný průběh výrobního procesu.

Ekonomika

Rychlejší příjem z užívání nemovitosti pro investory a provozovatele plynoucí z kratší doby výstavby šetří peníze a urychluje návratnost investice. Další úspory nákladů – nižší pořizovací cena až 20 % proti klasické výstavbě. Důvodem je vyšší efektivita práce, nižší spotřeba materiálu, méně stavebních dělníků a rychlá montáž.

Požární bezpečnost

Ocelová konstrukce je velmi odolná proti požáru. Ostatní použité materiály mají certifikáty vysoké požární odolnosti, takže celá stavba vyhovuje nejpřísnějším nárokům požární bezpečnosti.

Udržitelnost životního prostředí

Menší spotřeba materiálu a energií, méně dopravy, méně odpadu. Modulární výrobou mimo lokalitu se snižuje množství odpadu, což naplňuje dodržování metod efektivní výroby a environmentálních principů během výstavby. Je prokázáno, že množství stavebního odpadu se sníží až o 70 % v porovnání s klasickým způsobem výstavby. Použitá okna a tepelné izolace přispívají ke standardu pasivního domu.

Nezastupitelnost

Moduly jsou ideální řešení stavby pro obtížně dosažitelná místa nebo frekventovaná místa, kde je obtížné zabrat prostor pro staveniště.

Variabilita

Rozměry modulů: šířka vnitřní 2,5 – 3,5 m, délka 6 – 12 m, výška vnitřní 2,5 – 3 m. Při výrobě modulů se aplikují veškerá technická vybavení, fasádní systémy, materiály použité v interiéru nebo ovlivňující tepelné vlastnosti budovy apod.

Bonus při výběrových řízeních

To vše díky nižší ceně a bezkonkurenční době realizace.